ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Κεφάλαιο 1

1 Ββλος γενσεως ησο Χριστο, υο Δαυδ, υο βραμ. 2 βραμ γννησεν τν σακ, σακ δ γννησεν τν ακβ, ακβ δ γννησεν τν οδαν κα τος δελφος ατο, 3 οδας δ γννησεν τν Φαρς κα τν Ζαρ κ τς Θμαρ, Φαρς δ γννησεν τν σρμ, σρμ δ γννησεν τν ρμ, 4 ρμ δ γννησεν τν μιναδβ, μιναδβ δ γννησεν τν Ναασσν, Ναασσν δ γννησεν τν Σαλμν, 5 Σαλμν δ γννησεν τν Βοζ κ τς Ραχβ, Βοζ δ γννησεν τν βδ κ τς Ροθ, βδ δ γννησεν τν εσσα, 6 εσσα δ γννησεν τν Δαυδ τν βασιλα. Δαυδ δ γννησεν τν Σολομντα κ τς το Ορου, 7 Σολομν δ γννησεν τν Ροβομ, Ροβομ δ γννησεν τν βι, βι δ γννησεν τν σ, 8 σ δ γννησεν τν ωσαφτ, ωσαφτ δ γννησεν τν ωρμ, ωρμ δ γννησεν τν ζαν, 9 ζας δ γννησεν τν ωθαμ, ωθαμ δ γννησεν τν χαζ, χαζ δ γννησεν τν ζεκαν, 10 ζεκας δ γννησεν τν Μανασσ, Μανασσς δ γννησεν τν μν, μν δ γννησεν τν ωσαν, 11 ωσας δ γννησεν τν εχοναν κα τος δελφος ατο π τς μετοικεσας Βαβυλνος. 12 Μετ δ τν μετοικεσαν Βαβυλνος εχονας γννησεν τν Σαλαθιλ, Σαλαθιλ δ γννησεν τν Ζοροββελ, 13 Ζοροββελ δ γννησεν τν βιοδ, βιοδ δ γννησεν τν λιακεμ, λιακεμ δ γννησεν τν ζρ, 14 ζρ δ γννησεν τν Σαδκ, Σαδκ δ γννησεν τν χεμ, χεμ δ γννησεν τν λιοδ, 15 λιοδ δ γννησεν τν λεζαρ, λεζαρ δ γννησεν τν Ματθν, Ματθν δ γννησεν τν ακβ, 16 ακβ δ γννησεν τν ωσφ τν νδρα Μαρας, ξ ς γεννθη ησος λεγμενος Χριστς. 17 Πσαι ον α γενεα π βραμ ως Δαυδ γενεα δεκατσσαρες, κα π Δαυδ ως τς μετοικεσας Βαβυλνος γενεα δεκατσσαρες, κα π τς μετοικεσας Βαβυλνος ως το Χριστο γενεα δεκατσσαρες. 18 Το δ ησο Χριστο γνεσις οτως ν· μνηστευθεσης τς μητρς ατο Μαρας τ ωσφ, πρν συνελθεν ατος ερθη ν γαστρ χουσα κ Πνεματος γου. 19 ωσφ δ νρ ατς, δκαιος ν κα μ θλων ατν παραδειγματσαι, βουλθη λθρ πολσαι ατν. 20 τατα δ ατο νθυμηθντος δο γγελος Κυρου κατ' ναρ φνη ατ λγων· ωσφ υἱὸς Δαυδ, μ φοβηθς παραλαβεν Μαριμ τν γυνακ σου, τ γρ ν ατ γεννηθν κ πνεματς στιν γου· 21 τξεται δ υἱὸν κα καλσεις τ νομα ατο ησον, ατς γρ σσει τν λαν ατο π τν μαρτιν ατν. 22 Τοτο δ λον γγονεν να πληρωθ τ ηθν π το Κυρου δι το προφτου λγοντος· 23 δο παρθνος ν γαστρ ξει κα τξεται υἱόν, κα καλσουσι τ νομα ατο μμανουλ, στιν μεθερμηνευμενον Μεθ' μν Θες. 24 Διεγερθες δ ωσφ π το πνου ποησεν ς προσταξεν ατ γγελος Κυρου κα παρλαβε τν γυνακα ατο, 25 κα οκ γνωσκεν ατν ως ο τεκε τν υἱόν ατς τν πρωττοκον, κα κλεσε τ νομα ατο ησον.

 

Κεφάλαιο 2

1 Το δ ησο γεννηθντος ν Βηθλεμ τς ουδαας ν μραις ρδου το βασιλως, δο μγοι π νατολν παρεγνοντο ες εροσλυμα 2 λγοντες· Πο στιν τεχθες βασιλες τν ουδαων; εδομεν γρ ατο τν στρα ν τ νατολ κα λθομεν προσκυνσαι ατ. 3 κοσας δ ρδης βασιλες ταρχθη κα πσα εροσλυμα μετ' ατο, 4 κα συναγαγν πντας τος ρχιερες κα γραμματες το λαο πυνθνετο παρ' ατν πο Χριστς γεννται. 5 ο δ επον ατ· ν Βηθλεμ τς ουδαας· οτως γρ γγραπται δι το προφτου· 6 Κα σ Βηθλεμ, γ οδα, οδαμς λαχστη ε ν τος γεμσιν οδα· κ σο γρ ξελεσεται γομενος, στις ποιμανε τν λαν μου τν σραλ. 7 Ττε ρδης λθρ καλσας τος μγους κρβωσεν παρ' ατν τν χρνον το φαινομνου στρος, 8 κα πμψας ατος ες Βηθλεμ επε· Πορευθντες ξετσατε κριβς περ το παιδου· πν δ ερητε παγγελατ μοι, πως κγ λθν προσκυνσω ατ. 9 ο δ κοσαντες το βασιλως πορεθησαν· κα δο στρ ν εδον ν τ νατολ προγεν ατος ως λθν στθη πνω ο ν τ παιδον· 10 δντες δ τν στρα χρησαν χαρν μεγλην σφδρα. 11 κα λθντες ες τν οκαν εδον τ παιδον μετ Μαρας τς μητρς ατο, κα πεσντες προσεκνησαν ατ, κα νοξαντες τος θησαυρος ατν προσνεγκαν ατ δρα, χρυσν κα λβανον κα σμρναν· 12 κα χρηματισθντες κατ' ναρ μ νακμψαι πρς ρδην, δι' λλης δο νεχρησαν ες τν χραν ατν. 13 ναχωρησντων δ ατν δο γγελος Κυρου φανεται κατ' ναρ τ ωσφ λγων· γερθες παρλαβε τ παιδον κα τν μητρα ατο κα φεγε ες Αγυπτον, κα σθι κε ως ν επω σοι· μλλει γρ ρδης ζητεν τ παιδον το πολσαι ατ. 14 δ γερθες παρλαβεν τ παιδον κα τν μητρα ατο νυκτς κα νεχρησεν ες Αγυπτον, 15 κα ν κε ως τς τελευτς ρδου· να πληρωθ τ ηθν π Κυρου δι το προφτου λγοντος· ξ Αγπτου κλεσα τν υἱόν μου. 16 Ττε ρδης δν τι νεπαχθη π τν μγων θυμθη λαν, κα ποστελας νελεν πντας τος παδας τος ν Βηθλεμ κα ν πσι τος ροις ατς π διετος κα κατωτρω, κατ τν χρνον ν κρβωσεν παρ τν μγων. 17 ττε πληρθη τ ηθν δι ερεμου το προφτου λγοντος· 18 Φων ν Ραμ κοσθη, κλαυθμς κα δυρμς πολς· Ραχλ κλαουσα τ τκνα ατς, κα οκ θελεν παρακληθναι, τι οκ εσ. 19 Τελευτσαντος δ το ρδου δο γγελος Κυρου φανεται κατ' ναρ τ ωσφ ν Αγπτ 20 λγων· γερθες παρλαβε τ παιδον κα τν μητρα ατο κα πορεου ες γν σραλ, τεθνκασιν γρ ο ζητοντες τν ψυχν το παιδου. 21 δ γερθες παρλαβεν τ παιδον κα τν μητρα ατο κα εσλθεν ες γν σραλ. 22 κοσας δ τι ρχλαος βασιλεει τς ουδαας ντ το πατρς ατο ρδου φοβθη κε πελθεν· χρηματισθες δ κατ' ναρ νεχρησεν ες τ μρη τς Γαλιλαας, 23 κα λθν κατκησεν ες πλιν λεγομνην Ναζαρτ, πως πληρωθ τ ηθν δι τν προφητν τι Ναζωραος κληθσεται.

 

Κεφάλαιο 3

1 ν δ τας μραις κεναις παραγνεται ωννης βαπτιστς κηρσσων ν τ ρμ τς ουδαας 2 κα λγων· Μετανοετε· γγικεν γρ βασιλεα τν ορανν. 3 οτος γρ στιν ηθες δι σαου το προφτου λγοντος· Φων βοντος ν τ ρμ, τοιμσατε τν δν Κυρου, εθεας ποιετε τς τρβους ατο. 4 Ατς δ ωννης εχεν τ νδυμα ατο π τριχν καμλου κα ζνην δερματνην περ τν σφν ατο, δ τροφ ν ατο κρδες κα μλι γριον. 5 ττε ξεπορεετο πρς ατν εροσλυμα κα πσα ουδαα κα πσα περχωρος το ορδνου, 6 κα βαπτζοντο ν τ ορδν ποταμ π' ατο ξομολογομενοι τς μαρτας ατν. 7 δν δ πολλος τν Φαρισαων κα Σαδδουκαων ρχομνους π τ βπτισμα ατο επεν ατος· Γεννματα χιδνν, τς πδειξεν μν φυγεν π τς μελλοσης ργς; 8 ποισατε ον καρπν ξιον τς μετανοας· 9 κα μ δξητε λγειν ν αυτος, Πατρα χομεν τν βραμ· λγω γρ μν τι δναται Θες κ τν λθων τοτων γεραι τκνα τ βραμ. 10 δη δ ξνη πρς τν ῥίζαν τν δνδρων κεται· πν ον δνδρον μ ποιον καρπν καλν κκπτεται κα ες πρ βλλεται. 11 γ μν μς βαπτζω ν δατι ες μετνοιαν· δ πσω μου ρχμενος σχυρτερς μο στιν, ο οκ εμ κανς τ ποδματα βαστσαι· ατς μς βαπτσει ν Πνεματι γίῳ κα πυρ· 12 ο τ πτον ν τ χειρ ατο, κα διακαθαριε τν λωνα ατο, κα συνξει τν στον ατο ες τν ποθκην, τ δ χυρον κατακασει πυρ σβστ. 13 Ττε παραγνεται ησος π τς Γαλιλαας π τν ορδνην πρς τν ωννην το βαπτισθναι π' ατο. 14 δ ωννης διεκλυεν ατν λγων· γ χρεαν χω π σο βαπτισθναι, κα σ ρχ πρς με; 15 ποκριθες δ ησος επεν πρς ατν· φες ρτι· οτω γρ πρπον στν μν πληρσαι πσαν δικαιοσνην. ττε φησιν ατν· 16 κα βαπτισθες ησος νβη εθς π το δατος· κα δο νεχθησαν ατ ο ορανο, κα εδεν τ Πνεμα το Θεο καταβανον σε περιστερν κα ρχμενον π' ατν· 17 κα δο φων κ τν ορανν λγουσα· Οτς στιν υἱός μου γαπητς, ν εδκησα.

 

Κεφάλαιο 4

1 Ττε ησος νχθη ες τν ρημον π το Πνεματος, πειρασθναι π το διαβλου. 2 κα νηστεσας μρας τεσσαρκοντα κα νκτας τεσσαρκοντα στερον πενασεν. 3 Κα προσελθν ατ πειρζων επεν· Ε υἱὸς ε το Θεο, επ να ο λθοι οτοι ρτοι γνωνται. 4 δ ποκριθες επε· Γγραπται, Οκ π' ρτ μν ζσεται νθρωπος, λλ' π παντ ῥήματι κπορευομν δι στματος Θεο. 5 Ττε παραλαμβνει ατν διβολος ες τν γαν πλιν, κα στησιν ατν π τ πτεργιον το ερο, 6 κα λγει ατ· Ε υἱὸς ε το Θεο, βλε σεαυτν κτω· γγραπται γρ τι Τος γγλοις ατο ντελεται περ σο κα π χειρν ροσν σε, μποτε προσκψς πρς λθον τν πδα σου. 7 φη ατ ησος· Πλιν γγραπται, Οκ κπειρσεις Κριον τν Θεν σου. 8 Πλιν παραλαμβνει ατν διβολος ες ρος ψηλν λαν, κα δεκνυσιν ατ πσας τς βασιλεας το κσμου κα τν δξαν ατν, 9 κα λγει ατ· Τατ σοι πντα δσω ἐὰν πεσν προσκυνσς μοι. 10 ττε λγει ατ ησος· παγε πσω μου, σαταν· γγραπται γρ, Κριον τν Θεν σου προσκυνσεις κα ατ μν λατρεσεις. 11 Ττε φησιν ατν διβολος, κα δο γγελοι προσλθον κα διηκνουν ατ. 12 κοσας δ τι ωννης παρεδθη νεχρησεν ες τν Γαλιλααν. 13 κα καταλιπν τν Ναζαρτ λθν κατκησεν ες Καπερναομ τν παραθαλασσαν ν ροις Ζαβουλν κα Νεφθαλεμ· 14 να πληρωθ τ ηθν δι σαου το προφτου λγοντος· 15 Γ Ζαβουλν κα γ Νεφθαλεμ, δν θαλσσης, πραν το ορδνου, Γαλιλαα τν θνν, 16 λας καθμενος ν σκτει φς εδεν μγα, κα τος καθημνοις ν χρ κα σκι θαντου φς ντειλεν ατος. 17 π ττε ρξατο ησος κηρσσειν κα λγειν· Μετανοετε· γγικεν γρ βασιλεα τν ορανν. 18 Περιπατν δ παρ τν θλασσαν τς Γαλιλαας εδεν δο δελφος, Σμωνα τν λεγμενον Πτρον κα νδραν τν δελφν ατο, βλλοντας μφβληστρον ες τν θλασσαν· σαν γρ λιες. 19 κα λγει ατος· Δετε πσω μου, κα ποισω μς λιες νθρπων. 20 ο δ εθως φντες τ δκτυα κολοθησαν ατ. 21 Κα προβς κεθεν εδεν λλους δο δελφος, Ἰάκωβον τν το Ζεβεδαου κα ωννην τν δελφν ατο, ν τ πλοίῳ μετ Ζεβεδαου το πατρς ατν καταρτζοντας τ δκτυα ατν· κα κλεσεν ατος. 22 ο δ εθως φντες τ πλοον κα τν πατρα ατν κολοθησαν ατ. 23 Κα περιγεν λην τν Γαλιλααν ησος, διδσκων ν τας συναγωγας ατν κα κηρσσων τ εαγγλιον τς βασιλεας κα θεραπεων πσαν νσον κα πσαν μαλακαν ν τ λα. 24 κα πλθεν κο ατο ες λην τν Συραν· κα προσνεγκαν ατ πντας τος κακς χοντας ποικλαις νσοις κα βασνοις συνεχομνους κα δαιμονιζομνους κα σεληνιαζομνους κα παραλυτικος, κα θερπευσεν ατος· 25 κα κολοθησαν ατ χλοι πολλο π τς Γαλιλαας κα Δεκαπλεως κα εροσολμων κα ουδαας κα πραν το ορδνου.

 

Κεφάλαιο 5

1 δν δ τος χλους νβη ες τ ρος· κα καθσαντος ατο προσλθαν ατ ο μαθητα ατο· 2 κα νοξας τ στμα ατο δδασκεν ατος λγων· 3 Μακριοι ο πτωχο τ πνεματι, τι ατν στιν βασιλεα τν ορανν. 4 μακριοι ο πενθοντες, τι ατο παρακληθσονται. 5 μακριοι ο πραες, τι ατο κληρονομσουσιν τν γν. 6 μακριοι ο πεινντες κα διψντες τν δικαιοσνην, τι ατο χορτασθσονται. 7 μακριοι ο λεμονες, τι ατο λεηθσονται. 8 μακριοι ο καθαρο τ καρδίᾳ, τι ατο τν Θεν ψονται. 9 μακριοι ο ερηνοποιο, τι ατο υο Θεο κληθσονται. 10 μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, τι ατν στιν βασιλεα τν ορανν. 11 μακριο στε ταν νειδσωσιν μς κα διξωσιν κα επωσιν πν πονηρν καθ' μν ψευδμενοι νεκεν μο· 12 χαρετε κα γαλλισθε, τι μισθς μν πολς ν τος ορανος· οτω γρ δωξαν τος προφτας τος πρ μν. 13 μες στε τ λας τς γς· ἐὰν δ τ λας μωρανθ, ν τνι λισθσεται; ες οδν σχει τι ε μ βληθναι ξω κα καταπατεσθαι π τν νθρπων. 14 μες στε τ φς το κσμου. ο δναται πλις κρυβναι πνω ρους κειμνη· 15 οδ καουσι λχνον κα τιθασιν ατν π τν μδιον, λλ' π τν λυχναν, κα λμπει πσι τος ν τ οκίᾳ. 16 οτως λαμψτω τ φς μν μπροσθεν τν νθρπων, πως δωσιν μν τ καλ ργα κα δοξσωσιν τν πατρα μν τν ν τος ορανος. 17 Μ νομσητε τι λθον καταλσαι τν νμον τος προφτας· οκ λθον καταλσαι λλ πληρσαι. 18 μν γρ λγω μν, ως ν παρλθ ορανς κα γ, ἰῶτα ν μα κεραα ο μ παρλθ π το νμου ως ν πντα γνηται. 19 ς ἐὰν ον λσ μαν τν ντολν τοτων τν λαχστων κα διδξ οτως τος νθρπους, λχιστος κληθσεται ν τ βασιλείᾳ τν ορανν· ς δ' ν ποισ κα διδξ, οτος μγας κληθσεται ν τ βασιλείᾳ τν ορανν. 20 λγω γρ μν τι ἐὰν μ περισσεσ δικαιοσνη μν πλεον τν γραμματων κα Φαρισαων, ο μ εσλθητε ες τν βασιλεαν τν ορανν. 21 κοσατε τι ρρθη τος ρχαοις, Ο φονεσεις· ς δ' ν φονεσ, νοχος σται τ κρσει. 22 γ δ λγω μν τι πς ργιζμενος τ δελφ ατο εκ νοχος σται τ κρσει· ς δ' ν επ τ δελφ ατο, Ρακ, νοχος σται τ συνεδρίῳ· ς δ' ν επ, Μωρ, νοχος σται ες τν γενναν το πυρς. 23 ἐὰν ον προσφρς τ δρν σου π τ θυσιαστριον κκε μνησθς τι δελφς σου χει τι κατ σο, 24 φες κε τ δρν σου μπροσθεν το θυσιαστηρου, κα παγε πρτον διαλλγηθι τ δελφ σου, κα ττε λθν πρσφερε τ δρν σου. 25 σθι ενον τ ντιδκ σου ταχ ως του ε ν τ δ μετ' ατο, μποτ σε παραδ ντδικος τ κριτ, κα κριτς σε παραδ τ πηρτ, κα ες φυλακν βληθσ· 26 μν λγω σοι, ο μ ξλθς κεθεν ως ν ποδς τν σχατον κοδρντην. 27 κοσατε τι ρρθη τος ρχαοις, Ο μοιχεσεις. 28 γ δ λγω μν τι πς βλπων γυνακα πρς τ πιθυμσαι ατν δη μοχευσεν ατν ν τ καρδίᾳ ατο. 29 ε δ φθαλμς σου δεξις σκανδαλζει σε, ξελε ατν κα βλε π σο· συμφρει γρ σοι να πληται ν τν μελν σου κα μ λον τ σμ σου βληθ ες γενναν. 30 κα ε δεξι σου χερ σκανδαλζει σε, κκοψον ατν κα βλε π σο· συμφρει γρ σοι να πληται ν τν μελν σου κα μ λον τ σμ σου βληθ ες γενναν. 31 ρρθη δ· ς ν πολσ τν γυνακα ατο, δτω ατ ποστσιον. 32 γ δ λγω μν τι ς ν πολσ τν γυνακα ατο παρεκτς λγου πορνεας, ποιε ατν μοιχσθαι, κα ς ἐὰν πολελυμνην γαμσ μοιχται. 33 Πλιν κοσατε τι ρρθη τος ρχαοις, Οκ πιορκσεις, ποδσεις δ τ Κυρίῳ τος ρκους σου. 34 γ δ λγω μν μ μσαι λως· μτε ν τ οραν, τι θρνος στν το Θεο· 35 μτε ν τ γ, τι ποπδιν στιν τν ποδν ατο· μτε ες εροσλυμα, τι πλις στν το μεγλου βασιλως· 36 μτε ν τ κεφαλ σου μσς, τι ο δνασαι μαν τρχα λευκν μλαιναν ποισαι. 37 στω δ λγος μν να να, ο ο· τ δ περισσν τοτων κ το πονηρο στιν. 38 κοσατε τι ρρθη, φθαλμν ντ φθαλμο κα δντα ντ δντος. 39 γ δ λγω μν μ ντιστναι τ πονηρ· λλ' στις σε απζει ες τν δεξιν σιαγνα, στρψον ατ κα τν λλην· 40 κα τ θλοντ σοι κριθναι κα τν χιτν σου λαβεν, φες ατ κα τ μτιον· 41 κα στις σε γγαρεσει μλιον ν, παγε μετ' ατο δο. 42 τ ατοντ σε δδου, κα τν θλοντα π σο δανεσασθαι μ ποστραφς. 43 κοσατε τι ρρθη, γαπσεις τν πλησον σου κα μισσεις τν χθρν σου. 44 γ δ λγω μν, γαπτε τος χθρος μν, ελογετε τος καταρωμνους μς, καλς ποιετε τος μισοσιν μς κα προσεχεσθε πρ τν πηρεαζντων μς κα διωκντων μς, 45 πως γνησθε υο το πατρς μν το ν ορανος, τι τν λιον ατο νατλλει π πονηρος κα γαθος κα βρχει π δικαους κα δκους. 46 ἐὰν γρ γαπσητε τος γαπντας μς, τνα μισθν χετε; οχ κα ο τελναι τ ατ ποιοσι; 47 κα ἐὰν σπσησθε τος φλους μν μνον, τ περισσν ποιετε; οχ κα ο τελναι οτω ποιοσιν; 48 σεσθε ον μες τλειοι, ς πατρ μν ν τος ορανος τλεις στιν.

 

Κεφάλαιο 6

1 Προσχετε τν λεημοσνην μν μ ποιεν μπροσθεν τν νθρπων πρς τ θεαθναι ατος· ε δ μγε, μισθν οκ χετε παρ τ πατρ μν τ ν τος ορανος. 2 ταν ον ποις λεημοσνην, μ σαλπσς μπροσθν σου, σπερ ο ποκριτα ποιοσιν ν τας συναγωγας κα ν τας ῥύμαις, πως δοξασθσιν π τν νθρπων· μν λγω μν, πχουσι τν μισθν ατν. 3 σο δ ποιοντος λεημοσνην μ γντω ριστερ σου τ ποιε δεξι σου, 4 πως σου λεημοσνη ν τ κρυπτ· κα πατρ σου βλπων ν τ κρυπτ ποδσει σοι ν τ φανερ. 5 Κα ταν προσεχ, οκ σ ς ο ποκριτα· τι φιλοσιν ν τας συναγωγας κα ν τας γωναις τν πλατειν σττες προσεχεσθαι, πως ν φανσι τος νθρποις· μν λγω μν, τι πχουσι τν μισθν ατν. 6 σ δ ταν προσεχ, εσελθε ες τ ταμιεῖόν σου κα κλεσας τν θραν σου πρσευξαι τ πατρ σου τ ν τ κρυπτ· κα πατρ σου βλπων ν τ κρυπτ ποδσει σοι ν τ φανερ. 7 Προσευχμενοι δ μ βαττολογσητε σπερ ο θνικο, δοκοσι γρ τι ν τ πολυλογίᾳ ατν εσακουσθσονται. 8 μ ον μοιωθτε ατος· οδε γρ πατρ μν ν χρεαν χετε πρ το μς ατσαι ατν. 9 Οτως ον προσεχεσθε μες· Πτερ μν ν τος ορανος, γιασθτω τ νομ σου· 10 λθτω βασιλεα σου· γενηθτω τ θλημ σου, ς ν οραν κα π τς γς. 11 τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον· 12 κα φες μν τ φειλματα μν, ς κα μες φεμεν τος φειλταις μν· 13 κα μ εσενγκς μς ες πειρασμν, λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο. τι σο στιν βασιλεα κα δναμις κα δξα ες τος αἰῶνας· μν. 14 Ἐὰν γρ φτε τος νθρποις τ παραπτματα ατν, φσει κα μν πατρ μν ορνιος· 15 ἐὰν δ μ φτε τος νθρποις τ παραπτματα ατν, οδ πατρ μν φσει τ παραπτματα μν. 16 ταν δ νηστεητε, μ γνεσθε σπερ ο ποκριτα σκυθρωπο, φανζουσι γρ τ πρσωπα ατν πως φανσι τος νθρποις νηστεοντες· μν λγω μν, τι πχουσιν τν μισθν ατν. 17 σ δ νηστεων λειψα σου τν κεφαλν κα τ πρσωπν σου νψαι, 18 πως μ φανς τος νθρποις νηστεων λλ τ πατρ σου τ ν τ κρυπτ· κα πατρ σου βλπων ν τ κρυπτ ποδσει σοι ν τ φανερ. 19 Μ θησαυρζετε μν θησαυρος π τς γς, που σς κα βρσις φανζει, κα που κλπται διορσσουσιν κα κλπτουσιν· 20 θησαυρζετε δ μν θησαυρος ν οραν, που οτε σς οτε βρσις φανζει, κα που κλπται ο διορσσουσιν οδ κλπτουσιν· 21 που γρ στιν θησαυρς μν, κε σται κα καρδα μν. 22 λχνος το σματς στιν φθαλμς. ἐὰν ον φθαλμς σου πλος , λον τ σμ σου φωτεινν σται· 23 ἐὰν δ φθαλμς σου πονηρς , λον τ σμ σου σκοτεινν σται. ε ον τ φς τ ν σο σκτος στ, τ σκτος πσον; 24 Οδες δναται δυσ κυροις δουλεειν· γρ τν να μισσει κα τν τερον γαπσει, νς νθξεται κα το τρου καταφρονσει· ο δνασθε Θε δουλεειν κα μαμων. 25 Δι τοτο λγω μν, μ μεριμντε τ ψυχ μν τ φγητε κα τ πητε, μηδ τ σματι μν τ νδσησθε· οχ ψυχ πλεῖόν στιν τς τροφς κα τ σμα το νδματος; 26 μβλψατε ες τ πετειν το ορανο, τι ο σπερουσιν οδ θερζουσιν οδ συνγουσιν ες ποθκας, κα πατρ μν ορνιος τρφει ατ· οχ μες μλλον διαφρετε ατν; 27 τς δ ξ μν μεριμνν δναται προσθεναι π τν λικαν ατο πχυν να; 28 κα περ νδματος τ μεριμντε; καταμθετε τ κρνα το γρο πς αξνει· ο κοπι οδ νθει· 29 λγω δ μν τι οδ Σολομν ν πσ τ δξ ατο περιεβλετο ς ν τοτων. 30 Ε δ τν χρτον το γρο, σμερον ντα κα αριον ες κλβανον βαλλμενον, Θες οτως μφιννυσιν, ο πολλ μλλον μς, λιγπιστοι; 31 μ ον μεριμνσητε λγοντες, τ φγωμεν τ πωμεν τ περιβαλμεθα; 32 πντα γρ τατα τ θνη πιζητε· οδεν γρ πατρ μν ορνιος τι χρζετε τοτων πντων. 33 ζητετε δ πρτον τν βασιλεαν το Θεο κα τν δικαιοσνην ατο, κα τατα πντα προστεθσεται μν. 34 Μ ον μεριμνσητε ες τν αριον, γρ αριον μεριμνσει τα αυτς· ρκετν τ μρ κακα ατς.

 

Κεφάλαιο 7

1 Μ κρνετε, να μ κριθτε· 2 ν γρ κρματι κρνετε κριθσεσθε, κα ν μτρ μετρετε μετρηθσεται μν. 3 τ δ βλπεις τ κρφος τ ν τ φθαλμ το δελφο σου, τν δ ν τ σ φθαλμ δοκν ο κατανοες; 4 πς ρες τ δελφ σου, φες κβλω τ κρφος π το φθαλμο σου, κα δο δοκς ν τ φθαλμ σο; 5 ποκριτ, κβαλε πρτον τν δοκν κ το φθαλμο σο, κα ττε διαβλψεις κβαλεν τ κρφος κ το φθαλμο το δελφο σου. 6 Μ δτε τ γιον τος κυσν, μηδ βλητε τος μαργαρτας μν μπροσθεν τν χορων, μποτε καταπατσωσιν ατος ν τος ποσν ατν κα στραφντες ῥήξωσιν μς. 7 Ατετε, κα δοθσεται μν· ζητετε, κα ερσετε· κροετε, κα νοιγσεται μν. 8 πς γρ ατν λαμβνει κα ζητν ερσκει κα τ κροοντι νοιγσεται. 9 τς στιν ξ μν νθρωπος, ν ἐὰν ατσ υἱὸς ατο ρτον, μ λθον πιδσει ατ; 10 κα ἐὰν χθν ατσ, μ φιν πιδσει ατ; 11 ε ον μες, πονηρο ντες, οδατε δματα γαθ διδναι τος τκνοις μν, πσ μλλον πατρ μν ν τος ορανος δσει γαθ τος ατοσιν ατν; 12 Πντα ον σα ν θλητε να ποισιν μν ο νθρωποι, οτω κα μες ποιετε ατος· οτος γρ στιν νμος κα ο προφται. 13 Εσλθατε δι τς στενς πλης· τι πλατεα πλη κα ερχωρος δς πγουσα ες τν πλειαν, κα πολλο εσιν ο εσερχμενοι δι' ατς· 14 τ στεν πλη κα τεθλιμμνη δς πγουσα ες τν ζων, κα λγοι εσν ο ερσκοντες ατν! 15 Προσχετε δ π τν ψευδοπροφητν, οτινες ρχονται πρς μς ν νδμασι προβτων, σωθεν δ εσιν λκοι ρπαγες. 16 π τν καρπν ατν πιγνσεσθε ατος· μτι συλλγουσιν π κανθν σταφυλν π τριβλων σκα; 17 οτω πν δνδρον γαθν καρπος καλος ποιε, τ δ σαπρν δνδρον καρπος πονηρος ποιε· 18 ο δναται δνδρον γαθν καρπος πονηρος ποιεν, οδ δνδρον σαπρν καρπος καλος ποιεν. 19 πν δνδρον μ ποιον καρπν καλν κκπτεται κα ες πρ βλλεται. 20 ρα γε π τν καρπν ατν πιγνσεσθε ατος. 21 Ο πς λγων μοι, Κριε Κριε, εσελεσεται ες τν βασιλεαν τν ορανν, λλ' ποιν τ θλημα το πατρς μου το ν τος ορανος. 22 πολλο ροσν μοι ν κεν τ μρ, Κριε Κριε, ο τ σ νματι προεφητεσαμεν, κα τ σ νματι δαιμνια ξεβλομεν, κα τ σ νματι δυνμεις πολλς ποισαμεν; 23 κα ττε μολογσω ατος τι Οδποτε γνων μς· ποχωρετε π' μο ο ργαζμενοι τν νομαν. 24 Πς ον στις κοει μου τος λγους τοτους κα ποιε ατος, μοισω ατν νδρ φρονμ, στις κοδμησεν τν οκαν ατο π τν πτραν· 25 κα κατβη βροχ κα λθον ο ποταμο κα πνευσαν ο νεμοι κα προσπεσον τ οκίᾳ κεν, κα οκ πεσε· τεθεμελωτο γρ π τν πτραν. 26 κα πς κοων μου τος λγους τοτους κα μ ποιν ατος μοιωθσεται νδρ μωρ, στις κοδμησεν τν οκαν ατο π τν μμον· 27 κα κατβη βροχ κα λθον ο ποταμο κα πνευσαν ο νεμοι κα προσκοψαν τ οκίᾳ κεν, κα πεσεν, κα ν πτσις ατς μεγλη. 28 Κα γνετο τε τλεσεν ησος τος λγους τοτους, ξεπλσσοντο ο χλοι π τ διδαχ ατο· 29 ν γρ διδσκων ατος ς ξουσαν χων κα οχ ς ο γραμματες.

 

Κεφάλαιο 8

1 Καταβντι δ ατ π το ρους κολοθησαν ατ χλοι πολλο. 2 κα δο λεπρς λθν προσεκνει ατ λγων· Κριε, ἐὰν θλς δνασα με καθαρσαι. 3 κα κτενας τν χερα ψατο ατο ησος λγων· Θλω, καθαρσθητι· κα εθως καθαρσθη ατο λπρα. 4 κα λγει ατ ησος· ρα μηδεν επς, λλ παγε σεαυτν δεξον τ ερε, κα προσνεγκε τ δρον προσταξεν Μωσς, ες μαρτριον ατος. 5 Εσελθντι δ ατ ες Καπερναομ προσλθεν ατ κατνταρχος παρακαλν ατν κα λγων· 6 Κριε, πας μου ββληται ν τ οκίᾳ παραλυτικς, δεινς βασανιζμενος. 7 κα λγει ατ ησος· γ λθν θεραπεσω ατν. 8 κα ποκριθες κατνταρχος φη· Κριε, οκ εμ κανς να μου π τν στγην εσλθς· λλ μνον επ λγ, κα αθσεται πας μου. 9 κα γρ γ νθρωπς εμι π ξουσαν, χων π' μαυτν στρατιτας, κα λγω τοτ, πορεθητι, κα πορεεται, κα λλ, ρχου, κα ρχεται, κα τ δολ μου, ποησον τοτο, κα ποιε. 10 κοσας δ ησος θαμασε κα επε τος κολουθοσιν· μν λγω μν, οδ ν τ σραλ τοσατην πστιν ερον. 11 λγω δ μν τι πολλο π νατολν κα δυσμν ξουσιν κα νακλιθσονται μετ βραμ κα σακ κα ακβ ν τ βασιλείᾳ τν ορανν, 12 ο δ υο τς βασιλεας κβληθσονται ες τ σκτος τ ξτερον· κε σται κλαυθμς κα βρυγμς τν δντων. 13 κα επεν ησος τ κατοντρχ· παγε, κα ς πστευσας γενηθτω σοι. κα ἰάθη πας ατο ν τ ρ κεν. 14 Κα λθν ησος ες τν οκαν Πτρου εδεν τν πενθερν ατο βεβλημνην κα πυρσσουσαν· 15 κα ψατο τς χειρς ατς, κα φκεν ατν πυρετς· κα γρθη κα διηκνει ατ. 16 ψας δ γενομνης προσνεγκαν ατ δαιμονιζομνους πολλος, κα ξβαλεν τ πνεματα λγ, κα πντας τος κακς χοντας θερπευσεν, 17 πως πληρωθ τ ηθν δι σαου το προφτου λγοντος· Ατς τς σθενεας μν λαβε κα τς νσους βστασεν. 18 δν δ ησος πολλος χλους περ ατν κλευσεν πελθεν ες τ πραν. 19 Κα προσελθν ες γραμματες επεν ατ· Διδσκαλε, κολουθσω σοι που ἐὰν πρχ. 20 κα λγει ατ ησος· Α λπεκες φωλεος χουσι κα τ πετειν το ορανο κατασκηνσεις, δ υἱὸς το νθρπου οκ χει πο τν κεφαλν κλν. 21 τερος δ τν μαθητν ατο επεν ατ· Κριε, πτρεψν μοι πρτον πελθεν κα θψαι τν πατρα μου. 22 δ ησος επεν ατ· κολοθει μοι, κα φες τος νεκρος θψαι τος αυτν νεκρος. 23 Κα μβντι ατ ες τ πλοον κολοθησαν ατ ο μαθητα ατο. 24 κα δο σεισμς μγας γνετο ν τ θαλσσ, στε τ πλοον καλπτεσθαι π τν κυμτων· ατς δ κθευδε. 25 κα προσελθντες ο μαθητα ατο γειραν ατν λγοντες· Κριε, σσον μς, πολλμεθα. 26 κα λγει ατος· Τ δειλο στε, λιγπιστοι; ττε γερθες πετμησε τος νμοις κα τ θαλσσ, κα γνετο γαλνη μεγλη. 27 ο δ νθρωποι θαμασαν λγοντες· Ποταπς στιν οτος, τι κα ο νεμοι κα θλασσα πακοουσιν ατ; 28 Κα λθντι ατ ες τ πραν ες τν χραν τν Γεργεσηνν πντησαν ατ δο δαιμονιζμενοι κ τν μνημεων ξερχμενοι, χαλεπο λαν, στε μ σχειν τιν παρελθεν δι τς δο κενης. 29 κα δο κραξαν λγοντες· Τ μν κα σο, ησο υἱὲ το Θεο; λθες δε πρ καιρο βασανσαι μς; 30 ν δ μακρν π' ατν γλη χορων πολλν βοσκομνη. 31 ο δ δαμονες παρεκλουν ατν λγοντες· Ε κβλλεις μς, πτρεψον μν πελθεν ες τν γλην τν χορων. 32 κα επεν ατος· πγετε. ο δ ξελθντες πλθον ες τν γλην τν χορων · κα δο ρμησεν πσα γλη τν χορων κατ το κρημνο ες τν θλασσαν, κα πθανον ν τος δασιν. 33 ο δ βσκοντες φυγον, κα πελθντες ες τν πλιν πγγειλαν πντα κα τ τν δαιμονιζομνων. 34 κα δο πσα πλις ξλθεν ες συνντησιν τ ησο, κα δντες ατν παρεκλεσαν πως μεταβ π τν ρων ατν.

 

Κεφάλαιο 9

1 Κα μβς ες πλοον διεπρασεν κα λθεν ες τν δαν πλιν. 2 Κα δο προσφερον ατ παραλυτικν π κλνης βεβλημνον. κα δν ησος τν πστιν ατν επεν τ παραλυτικ· Θρσει, τκνον· φωντα σοι α μαρται σου. 3 κα δο τινες τν γραμματων επον ν αυτος· Οτος βλασφημε. 4 κα εδς ησος τς νθυμσεις ατν επεν· να τ μες νθυμεσθε πονηρ ν τας καρδαις μν; 5 τ γρ στιν εκοπτερον, επεν, φωντα σου α μαρται, επεν, γειρε κα περιπτει; 6 να δ εδτε τι ξουσαν χει υἱὸς το νθρπου π τς γς φιναι μαρτας ττε λγει τ παραλυτικ· γερθες ρν σου τν κλνην κα παγε ες τν οκν σου. 7 κα γερθες πλθεν ες τν οκον ατο. 8 δντες δ ο χλοι θαμασαν κα δξασαν τν Θεν τν δντα ξουσαν τοιατην τος νθρποις. 9 Κα παργων ησος κεθεν εδεν νθρωπον καθμενον π τ τελνιον, Ματθαον λεγμενον, κα λγει ατ· κολοθει μοι. κα ναστς κολοθησεν ατ. 10 Κα γνετο ατο νακειμνου ν τ οκίᾳ, κα δο πολλο τελναι κα μαρτωλο λθντες συνανκειντο τ ησο κα τος μαθητας ατο. 11 κα δντες ο Φαρισαοι επον τος μαθητας ατο· Διατ μετ τν τελωνν κα μαρτωλν σθει διδσκαλος μν; 12 δ ησος κοσας επεν ατος· Ο χρεαν χουσιν ο σχοντες ατρο, λλ' ο κακς χοντες. 13 πορευθντες δ μθετε τ στιν, λεον θλω κα ο θυσαν· ο γρ λθον καλσαι δικαους, λλ μαρτωλος ες μετνοιαν. 14 Ττε προσρχονται ατ ο μαθητα ωννου λγοντες· Δι τ μες κα ο Φαρισαοι νηστεομεν πολλ, ο δ μαθητα σου ο νηστεουσι; 15 κα επεν ατος ησος· Μ δνανται ο υο το νυμφνος πενθεν φ' σον μετ' ατν στιν νυμφος; λεσονται δ μραι, ταν παρθ π' ατν νυμφος, κα ττε νηστεσουσιν. 16 οδες δ πιβλλει πβλημα ῥάκους γνφου π ματίῳ παλαι· αρει γρ τ πλρωμα ατο π το ματ